DELLENBANANS VÄNNER

20130713

Ett regionaltågssystem för Hälsingland

 

 

När vi startade Dellenbanans Vänner på 80-talet fanns det inga regionaltåg utanför storstadsregionerna. Men vi tyckte att sådana även borde finnas ute i landet. Vi gjorde en utredning för att visa hur det skulle kunna fungera på Dellenbanan, vi ordnade en konferens i Hudiksvall om ”Landsbygdens Järnvägstrafik” och vid banans 100-årsjubileum 1988 ordnade vi trafik till Delsbo med ett modernt pendeltåg för att visa vad vi menade.

 

Idag har vår vision blivit verklighet, med X-Tåget, Upptåget, Mittnabotåget, Tåg i Bergslagen, Kustpilen och allt vad de heter. Idag rullar snabba och bekväma regionaltåg på både Stambanan och Ostkustbanan. Däremot inte på Dellenbanan. Lite snopet, med tanke på att vi så aktivt var med och bidrog till utvecklingen.

 

Men det finns mer att göra. Det är inte bara Dellenbanan som borde användas för att utveckla regionaltågstrafiken i Hälsingland. Så här skulle en linjekarta kunna se ut i framtiden. Ett rejält lyft för miljön förstås, men även ett lyft för Hälsingland som ett attraktivt landskap att bo och verka i.

 

Sigurd Melin, Näsviken

 

ordf. Dellenbanans Vänner