Medlemskapet gör skillnad

 

Ett medlemskap är att säga att jag vill att person- och godstågstrafiken i framtiden ska återupptas på Dellenbanan. Vi driver sakfrågan. Ditt stöd är värt mycket!

Som medlem i Dellenbanans vänner

 

- uttrycker du din vilja att Dellenbanan åter ska trafikeras av person- och godståg.

 

- stöttar du ett viktigt besöksmål i Hälsingland.

 

- hjälper du bevarandet av en kulturhistorisk värdefull miljö.

 

- stöttar du vårt arbete ekonomiskt.

 

- får du rabatt på dressinhyran.

Medlemsavgifter (årsavgift)

Fullbetalande medlemmar

 

Pensionärer, studerande, arbetslösa samt familjemedlemmar boende på samma adress som fullbetalande medlem

 

Föreningar, organisationer och företag

200 kr

 

 

100 kr

 

 

300 kr

Du blir medlem

genom att sätt in medlemsavgiften på bankgiro 978 - 8480. Samma bankgiro kan användas för insättande av frivilliga bidrag. Du kan också Swisha på nummer
123 512 29 40

Viktigt! Ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress(vilket håller ner portokostnader) samt vilket år betalningen avser (medlemsår) vid betalning. Får du inte plats i meddelandefältet kan du skriva till info@dellenbanan.se

Bankgiro 978 - 8480

 

Samma bankgiro kan användas för insättande av frivilliga bidrag.

 

Viktigt! Ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress (vilket håller ner portokostnader) samt vilket år betalningen avser (medlemsår) vid betalning.

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 824 71 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se