Welcome!

Vi verkar för ett återupptagande
av person- och godstågstrafiken mellan Hudiksvall och Ljusdal.
Läs mer om föreningens mål, verksamhet och historia.

 

Dellenbanans Vänner

Rail bike at Dellen Railway

Under sista helgen i maj ser vi vilka studenter i Sverige som konstruerat det smartaste batteridrivna järnvägsfordonet. Det lag som förbrukar minst energi vinner.

Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner:

 

The railway association Dellan banan friends: The office at Delsbo station is open from June 1st - August 30th , from 9am till 5pm.

 

Address:

Stationsgatan 9

820 60 DELSBO

 

Phone: 0653-164 60

 

Mail: info@dellenbanan.se