Tåget vände trenden för Eskilstuna och Enköping

 

"Tåget och den minskade restiden har revolutionerat arbetsmarknaden i Mälardalen. När restiden krymper under en magisk timme ökar nämligen viljan att pendla. Ofta till det dubbla.

 

Det medför en positiv spiral av tillväxt. Se på Eskilstuna och Enköping som, tack vare snabbtåget, båda har vänt en negativ trend och vuxit sig starka, säger Eje Larsson, tågexpert och planerare vid Länstrafiken i Örebro."

 

Läs om den magiska timmen i "Tillsammans i Mälardalen" >>

Studie i Göteborg -
11 gånger fler pendlar om resan tar 30 minuter mot för om den tar 1 timme

Inom järnvägsbranschen pratar man om den magiska timmen. Vid 50 - 60 minuter enkel resa går en gräns där det blir en förändring i viljan att pendla. Pendlingsviljan ökar sedan kraftigt när restiden förkortas ytterligare.

 

Idag tar det 55 - 60 minuter att åka med buss mellan Ljusdal och Hudiksvall. Med pendeltåg på Dellenbanan kapas restiderna kraftigt samtidigt som fler tätorter än idag ligger på den ordinarie rutten. Vi har hämtat diagrammet till höger från Västtrafiks studie "Norge - Vänernbanan". Det övre är en bearbetning som vi själva gjort för att förtydliga. Diagrammet visar pendlingsbenägenheten till Göteborg från ett antal kringliggande kommuner. Man ser att invånare i kommuner som Trollhättan och Vänerborg med restider på en timma och däröver har få antal pendlare per kommuninvånare jämfört kommuner som till exempel Ale och Härryda med ca 20 minuters restid till Göteborg. Den magiska timmen är ett generellt begrepp inom arbetspendling och gäller sannolikt lika i Hälsingland som i övriga Sverige.

 

Antal pendlare per kommuninvånare

30 min

60 min

0 min

0,013

0,143

Minuter

Proportionell skillnad i antalet pendlare när resan tar 30 minuter respektive 60 minuter

Diagrammet ovan är vår egen bearbetning av diagrammet nedan, som vi hämtat ur Västtrafiks studie "Norge - Vänernbanan". Det visar hur människor vilja att pendla till Göteborg minskar med restiden.

Restider med pendeltåg på Dellenbanan

Tabellen nedan är hämtad ur Rambölls studie av Dellenbanan. Ramböll presenterar två förslag - snabbtåg järnväg. Båda ger betydande restidsförkortningar. Till exempel kommer resan från Näsvikens nya station in till Hudiksvall ta 9 respektive 11 minuter med pendeltåget.
Läs hela Rambölls studie här >>

Korta restider är viktigt

 

Ju mer vi förstår om kollektivtrafik och pendling desto mer övertygade blir vi om Dellenbanans betydelse. En järnväg som nästan halverar restiden mellan Ljusdal och Hudiksvall knyter ihop landskapet.

 

Lars Gustavsson,
Dellenbanans Vänner

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se