Viadukten under E4 är förberedd för tågtrafik

Så här ser viadukten där Dellenbanan går under nya E4.an ut idag.

Vi räddar banan från att delas av nya E4:an

 

I över 10 års tid hade vi jobbat för att undvika att nya E4:an förbi Hudiksvall skulle skära av Dellenbanan. I de första planerna hade man lagt en vägbank rakt över spåret, men steg för steg hade vi lyckats påverka Vägverket, och när nu vägbygget påbörjats hade vi inte bara fått till en viadukt, vi hade också fått upp den fria höjden till drygt 4 meter. Inte tillräckligt för eldriven tågtrafik, men vi fick väl lösa det problemet i framtiden genom att istället sänka banan ett par meter. Det går inte, sa Vägverket. Då måste vi redan nu grundlägga djupare, till en merkostnad av 2,5 miljoner.

 

Vi hade 10 dagar på oss att få fram medlen. Det såg hopplöst ut, men inom två veckor var saken klar. Länsstyrelsen, Banverket och Region Gävleborg ställde tillsammans upp med pengarna.

Betongfundamentet är konstruerat för eldriven tågtrafik

Illustrationen visar principen för hur banan går att sänka så att vi uppnår tillräcklig höjd för eldriven trafik. Betongfundamentet är grundlagt djupare än som banan ligger idag.

Banan planas ut på en sträcka av 2 kilometer

Bilderna visar principen och ungefär mellan vilka punkter den behöver planas ut på.

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 824 71 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se