Banvallen är i förvånansvärt bra skick

 

Banan ligger där den ligger och är tydligen bra byggd från början. Men det syns att den inte underhållits på 25 år. Det säger Ante Larsson på Intersignal som inventerat Dellenbanan.

 

I sin sammanfattning ger Ante Larsson en översiktlig bild av Dellenbanans status.

I sämst skick är sliperbeståndet, 50 - 60 % måste bytas bara för att behålla hållfastheten. Broar och vägbalkar ser ut att vara i gott skick men måste blästras och målas. Alla vägövergångar är i dåligt skick för vägtrafik och behöver ny vägbeläggning.

                                                                                                                                         Ante tror att det mest ekonomiska på även ganska kort sikt är att riva upp spåret och byta samtliga slipers. På sträckan Ljusdal - Delsbo bör samtidigt göras ett rälsbyte och räler finns förmodligen att få tag på begagnade.

 

 

Ladda ner Intersignals inventering här >>

Ante Larsson, Signalingenjör Intersignal

Ante har trettiofem års erfarenhet av järnväg.

Är utbildad och har arbetat som spårteknisk besiktningsman. Jobbar sedan tjugo år som signaltekniker. Idag arbetar Ante med projektering av signalsystem hos Intersignal Sweden AB.

 

Banan är en resurs

 

Intersignals inventering bekräftar den bild av banan som vi fick när Jan Rydh utredde möjligheterna till en museibanesatsning för några år sen. Även om banan idag är gräsbevuxen så finns det en bra grund att utgå ifrån vid en upprustning. Förfädernas arbete är fortfarande en tillgång.

 

Sigurd Melin,
Dellenbanans Vänner

 

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se