Stort kollektivresande längs väg 84

Statistiken är framtagen av X-trafik. Siffrorna i pilarna visar påstigande i varje
zon under 2012. Vi kan se att kollektivresandet sträckan Ljusdal - Hudiksvall väl motsvarar Ljusdal - Bollnäs, där det idag går både x-tåg och buss. Linje 58 som går från Hybo till Ljusdal är inte medtagen. Den ökar på antalet resor i Dellenbanans sträckning ytterligare.

Ljusdal - Hudiksvall, Dellenbanans Sträckning

Ljusdal - Bollnäs

453 381 var totala antalet resor med buss 21 och buss 53 under 2012

63 664 resor Hudiksvall - Näsviken med buss 21

171 600 resor Hudiksvall - Ljusdal med buss 53

61 021 resor Näsviken - Hudiksvall med buss 21

157 096 resor Ljusdal -Hudiksvall med buss 53

 

 

105 358 resor totalt Bollnäs - Ljusdal

 

243 028 resor totalt Ljusdal - Bollnäs

 

(Den mycket högre  totalsumman på denna sträckning fås av det stora antal resenärer som kliver på i Bollnäs i riktning mot Gävle)

 

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se