Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner

 

Delsbo station har öppet 1 maj - 30 september, kl 9-17.

E-post besvaras året om.

 

Adress:

Stationsgatan 9

820 60 DELSBO

 

Telefon: 0653-164 60

 

E-postadress: info@dellenbanan.se

Delsbo Station
Vill du bli medlem
Styrelsen

Ordförande

Sigurd Melin, 070 - 333 01 40,

sigurd@noaq.com

 

Kassör

Jörgen Mohlén 070 - 242 64 72

info@dellenbanan.se

 

Sekreterare

Lars Gustavsson, 070 - 229 55 44,

lars@funkofom.se

 

Trafikchef

Pierre Marklund, 070-308 01 91, pierre.marklund@xlent.se

 

Ledamöter

Oskar Svang 076 110 89 07

oskar99@hotmail.com

 

 

 

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 824 71 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se