Hej! Vi vill ge dig en bild av vilka Dellenbanans Vänner är.
Vi medlemmar har alla våra ingångspunkter och kompetenser. Vi bidrar alla på vårt sätt. Skruva, städa, skriva, underhålla, röja, fotografera, sortera, planera, annonsera... Allt tar tid och allt är viktigt! Du är välkommen! Vill du bli medlem
”Framtidstron finns kvar, tack vare Dellenbanans Vänner” Utan vårt arbete skulle banan idag varit kapad i åtminstone tre separata delar och helt igenvuxen av skog. Nu är den sammanhängande och underhållen. I väntan på framtida tågtrafik använder vi den för dressinuthyrning. Vi är inte oroliga. I framtiden kommer det av miljö- och klimatskäl att vara självklart att utnyttja de järnvägar som finns, för godstransporter och regionaltågstrafik. Och så länge Dellenbanans Vänner finns, finns Dellenbanan. ”Vår vision blir verklighet” När vi bildade Dellenbanans Vänner på 80-talet betraktades vi som naiva. Vi hade en vision om att samma slags pendeltåg som fanns i storstadsområdena också skulle trafikera andra delar av landet. Nu, 30 år senare, kan man här i Gävleborgs län åka med snabba regionaltåg till Gävle från både Hudiksvall och Ljusdal. Ännu saknas Dellenbanan som knyter ihop Hälsingland Sigurd Melin Ordförand Dellenbanans Vänner Uppfinnare översvämningsskydd
”Jag får utlopp för min kreativitet” Ofta är det annorlunda konstruktioner på de äldre fordonen och maskinerna. De är intressanta att jobba med och det blir många speciallösningar på de tekniska problemen. Kul som komplement till jobbet! Jag har lärt mig att köra spårbundna fordon. Till exempel motordressinen och Jack - vår egenkonstruerade spårklippare. I Dellenbanans Vänner får jag träffa människor som brinner för att rädda banan kvar för framtiden. Det är inspirerande och stimulerande. Dan Åhlström Verkstadstekniker Hybo
” Får jag välja åker jag tåg” På tåget, på väg till arbetet sitter jag bekvämt. Jag läser, äter, arbetar, sträcker på mig och jag kommer fortare dit jag ska. Jag betalar extra för att slippa byta och jag slappnar av när jag inte har en anslutningstid att passa... Tåg höjer en orts konkurrenskraft! Jag tror jag engagerar mig i Dellenbanan för att det är så mycket roligare att vara på en plats där det går framåt. Jag vill gå i Delsbo och Hälsingland med spänning och förväntan inför morgondagen. Vi har mycket att erbjuda. Den här lilla orten har stor potential! Haka på du också, vi ser hur långt vi kan komma med företaget Delsbo, och Hälsingland. Antingen ligger du på spårnätet eller på sidan om... I framtiden blir det tydligare tror jag. Ligger du på spårnätet är du nära, ligger du på sidan är du en avkrok. Sverige är idag det land inom EU som snabbast urbaniseras. Vissa orter på landsbygden kommer att slås ut, andra kommer att klara sig bra och utvecklas. Med järnväg och persontrafik ökar Delsbos chans att även i framtiden vara en del av det levande Sverige. Lars Gustavsson Industridesigner, Dellbo och Dellenbanevän

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se