20150126

Ingen motsättning mellan Medskog och Dellenbanan

 

 

Till höger hittar du skrifter som vi i Dellenbanans Vänner gjort till kommunen.

 

Yttrande 150126

Synpunkter på förslag till Cykelpolicy för Hudiksvall >>

Medborgarförslag 101229

Cykelled mellan Näsviken och Hudiksvall >>

Yttrande 131211

Yttrande 2013-12-11 över förslag till detaljplan för Mo 3:30 m.fl, Medskog>>

Yttrande 140304

Yttrande 2014-03-04 över förslag till detaljplan för Mo 3:30 m.fl, Medskog >>

Överklagande 140617

Överklagande 2014-06-17 av fastställd detaljplan för Mo 3:30 m.fl, Medskog >>

Överklagande 141107

Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2014-10-21 att avvisa vårt överklagande av beslut om detaljplan för Mo 3:30 m.fl, Medskog >

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se