20140911

Så tycker de politiska partierna i Ljusdal, Hudiksvall och Landstinget Gävleborg om Dellenbanan

Vi kompletterar eftersom.

 

Hudiksvall

Ljusdal

Landstinget Gävleborg

Öppna upp för spårburen regional trafik mellan Östersund-Ljusdal-Gävle och Ljusdal-Hudiksvall

(Valprogram 2014)

Ge möjlighet till utveckling av Dellenbanan (Valprogram 2014)

Kommunen skall undersöka förutsättningarna för utveckling av Dellenbanan

(Valprogram 2014)

Moderaterna

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Centerpartiet

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Vi vill värna om och utveckla Dellenbanan för person- och godstrafik.

Vi vill stödja verksamheter som "dressin-turism" och andra aktiviteter för att underhålla järnvägsbanan.

(Vallöften 2014)

 

Idag bygger kollektivtrafiken på norr-söder-gående tåg samt öst-väst-gående bussar. Däremot är det värre att ta sig diagonalt genom länet. Det kräver ofta flera byten och blir därför inte ett reellt alternativ till bilen. Genom att återställa Dellenbanan till sitt ursprungliga skick finns möjligheten till ett enklare resande med tåg utan alltför många byten. (Regionalt landsbygds-utvecklingsprogram 2014)

Sjukvårdspartiet

-

-

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 824 71 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se