20130710

Ny rapport: Dellenbanan ger bättre arbetsmarknad

 

 

Järnvägen är en avgörande fråga för Norra Hälsingland. Rusta Dellenbanan innan avvecklingen av landskapet gått för långt för att investeringen ska vara möjlig. Det säger Per Corshammar, järnvägsingenjör och utredningsexpert på Ramböll.

 

-Vi säger nej till åtta av tio sådana här förfrågningar men vi såg snabbt att Dellenbanan är riktigt intressant så vi gjorde en studie. Många människor reser redan idag längs med Dellenbanan. Spårgeometrin visade sig vara så bra att en snabbjärnväg blev ett av alternativen. Den halverar restiden mellan Ljusdal och Hudiksvall.

Ramböll skriver i sin rapport att restiderna idag inte är konkurrenskraftiga och att det saknas en järnvägsförbindelse. Med järnvägen ökar det kollektiva resandet mellan Ljusdal och Hudiksvall ytterligare. När restiden mellan orterna blir tillräckligt kort uppstår synergieffekter. Arbetsmarknaden blir konkurrens-kraftigare och tillgängligheten på arbetskraft större. Befolkningsutvecklingen säkras på lång sikt och invånarna får möjlighet att bo kvar, arbetspendla effektivare och miljövänligare. Dellenbanan snabbar också på ett dubbelspår på Ostkustbanan då det blir större tryck i trafiksystemet, säger Per Corshammar.

- Dellenbanan kan bli Sveriges snabbaste och billigaste järnvägsbygge.

Banvallen finns redan där och halverar kostnaderna. Med modern teknik kan upprustningen göras på två år. Med byggstart 2016 kan snabbjärnvägen stå klar 2018.

 

Finansieringen är inte ett problem säger Per Corshammar. Infrastruktur är en säker investering och det finns villiga finansiärer. Ni kan välja mellan en långsam konstant utförsbacke eller att rusta Dellenbanan nu, medan underlaget av människor finns och vända kurvan uppåt igen. Det finns bara två alternativ - utveckling eller avveckling.

"Det finns bara två alternativ - avveckling eller utveckling"

Ramböll skriver i sin rapport att järnvägssystemet idag är mycket sårbart på grund av stora avstånd och enkelspår. Tvärförbindelsen mellan Stambanan och Ostkustbanan ger möjlighet att leda om gods- och persontåg och hela systemet blir stabilare. Nedan kan du ladda ner Rambölls rapport och presentation. Studien presenterades för Hudiksvalls och Ljusdal kommunledningar på Delsbo station 2013-06-27.

­Dellenbanan kan bli Sveriges snabbaste och billigaste järnvägsbygge, säger Per Corshammar.

Per Corshammar, Ramböll

Järnvägsingenjör och utredningsexpert

Telefon + 46 10 615 54 00

E-post per.corshammar@ramboll.se

Per Corshammar är järnvägsexpert som arbetar med snabbjärnvägar och höghastighetsbanor samt dess betydelse för ekonomisk utveckling och gröna transportsystem. Per är utbildad i Japan, Kina, Frankrike och USA med avseende på järnvägsteknik och utbildar på Lunds Tekniska Högskola och Järnvägsskolan i Ängelholm i bland annat underhållsteknik.

På Ramböll arbetar 10 000 samhällsbyggare med ingenjörsteknik, design och management consulting.

Vi är glada och bekymrade

 

Rapporten bekräftar våra tankar om hur viktig Dellenbanan är för Hälsingland. En av de intressantaste delarna är möjligheten till finansiering med andra pengar än statens. Samtidigt är vi oroliga att den bredare diskussionen inte kommer att handla om Dellenbanans stora betydelse utan fastnar på kostnaderna för Rambölls förslag. Därför måste vi prata om jobben, restiderna, huspriserna, transportkostnaderna och framtiden!

 

Lars Gustavsson,
Dellenbanans Vänner

 

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se