Två kommuncentra och två stambanor knyts samman

 

Dellenbanan är ca 56 km lång och sammanhängande i hela sin längd mellan Ljusdal och Hudiksvall. Porten under nya E4:an är förberedd för all slags tågtrafik, även med eldrift. I Ljusdal slutar spåret alldeles intill stambanan. I Hudiksvall är viadukten över Saltviksvägen avlyft men spåret fortsätter sen in mot stan. En framtida återanslutning är relativt enkel.

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se