Virkestransport på järnväg blir lönsamt på allt kortare sträckor

 

Tågab (Tågåkeriet i Bergslagen AB) kör rundvirke för Stora Enso från Torsby till Grums med dieseltåg. Det är en sträcka på 104 km.

Vi har talat med Lars Yngström, VD på Tågab.

 

- Det är egentligen dyrare att köra med tåg än lastbil på den sträckan. Men med tåg går det lättare att styra när virket kommer in för avlastning till slutdestinationen i Grums. Med det bättre flöde som blir så är det sammantaget billigare.

 

Idag kör Tågab 3 tåg i veckan men kommer på beställning av Stora Enso att öka till 4. Det har byggts en ny omlastningsplats utanför Torsby till en kostnad av ca 35 miljoner. EU, Torsby kommun och Banverket har tillsammans finansierat. E-45 är så dålig att man vill inte ha ut mer lastbilar där och det har bidragit till satsningen. Upptagningsområdet med lastbil till pålastningsplatsen är normalt inom cirkel med radien 5 mil.

 

Kommer gränsen när det blir lönsamt att flytta över virket från lastbil till tåg att förskjutas neråt ytterligare?

 

-Det beror på tre saker; höjda eller sänkta banavgifter, drivmedelspriserna och eventuell kilometerskatt på fossila bränslen. De lokala förhållandena spelar också roll. Dieseldrivet tåg förbrukar en tredjedel diesel jämfört med lastbil på väg men allra bäst är förstås eldrivet.

 

 

Tåget går framåt

 

När Dellenbanans Vänner bildades 1985 talade man i järnvägsbranschen om att omlastning till och transport av rundvirke på järnväg var lönsamt först på en sträcka på 300 km. Idag är gränsen nere på 100 km eller kanske lägre.

 

Sigurd Melin,
Dellenbanans Vänner

 

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se