20130925

Tågpendlingen lyfte Tierp

 

– Jag är övertygad om att vi utan järnvägen haft en befolkningsminskning. Idag flyttar fler människor hit än det flyttar härifrån. Det säger Bengt-Olov Eriksson, s, kommunalråd i Tierp.

 

–  Det tog några år innan vi verkligen såg resultat. Det krävdes en viss tillvänjning och människorna ville se att utvecklingen var hållbar innan de tog steget och flyttade hit.

 

Det är svårt för Bengt-Olov att verifiera i siffror vilken betydelse järnvägen haft för Tierp men den har gjort en kolossal skillnad. Kommunen märkte snabbt ett ökat intresse när trafiken återupptogs 1991.

Det fanns busspendling även innan järnvägen men i mindre omfattning. Restiden var då dubbelt så lång. Idag pendlar 3000-3500 människor ut från Tierp varje dag. Det är fullt på tågen oavsett tid på dagen. På morgon och kväll körs det dubbla tågset som är helt fyllda. Tierp har idag halvtimmestrafik till Uppsala och det är psykologiskt viktigt.

 

Sitter man längre på jobbet en kväll så är det bara att gå till stationen lite när som helst och vänta in nästa tåg.

 

Uppsala är en stor stad. Det är snabbare att pendla in från Tierp än att ta sig från ena sidan av Uppsala till den andra.

 

"Sitter man längre på jobbet en kväll så är det bara att gå till stationen lite när som helst och vänta in nästa tåg."

Huspriserna i Tierp har stigit sedan järnvägstrafiken återupptogs säger Bengt-Olov Eriksson.

Bengt-Olov Eriksson, s, Kommunalråd Tierp

E-post: bengt-olov.eriksson@tierp.se

År 2000 hade allmännyttan i Tierp 300 tomma lägenheter och stora bekymmer att finansiera verksamheten. Idag är det två till tre års kötid lite beroende på var man vill bo. Just nu byggs 40 nya lägenheter och man siktar på att bygga 100 nya lägenheter varje år framöver. Kommunens mål är att vara 1000 personer fler om fem år - inflyttning och utflyttning sammantaget. Det är viktigt för då får vi ett bättre underlag för service och skolor säger Bengt-Olov.

Jag vill att våra kommun-politiker funderar över hur de ska få fler att välja Hälsingland.

 

När börjar kommunpolitikerna i Hudiksvall och Ljusdal prata om hur människor tänker och känner? Tierp är ett av flera exempel på att människor väljer tåg.

 

Lars Gustavsson,
Dellenbanans Vänner

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se