55 km järnväg, tystnad, bad, skog, åker...

Delsbo

Fredriksfors

Näsviken

Forsa

Idenor

Hybo

Ljusdal

Hudiksvall

Södra Dellen