DELLENBANANS VÄNNER

Trafikregler och säkerhetsföreskrifter

 

Dressin räknas som ett fordon i trafik, precis som en bil eller cykel på en väg. Föraren av dressinen är ansvarig och skall ha tagit del av gällande regler. Ni kommer att åka över bilvägar och växlar och möta andra dressiner på banan, Det gäller att iakttaga stor varsamhet.

 

Följ föreskrifter och tilläggsinformation som ges av personal och på skyltar längs spåret, för att förhindra urspårning, personskador och materiella skador.

 

• Dressiner är tunga, har lätt att rulla och kan uppnå hög hastighet.   Det kan leda till svåra skador om du till exempel spårar ur.

Dressiner har

lång bromssträcka

- bromsa i tid

 

Gör stopptecken för

att uppmärksamma

bakomvarande dressin.

 

• Håll alltid ett avstånd på minst 20 meter mellan dressinerna.

20 m

20 m

• Dressinerna får inte sammankopplas eller bindas ihop för att på så

 sätt köras på banan.

 

• Stopplikt gäller för dressinåkare vid alla

 vägövergångar. Kliv av och led förbi dressinen.

 

 

• Det är ej möjligt att cykla över spårväxlar.

 Kliv av och led dressinen.

 

• Dressiner som kommer från öster (från Hudiksvall) har förkörsrätt.

 

• Vid hantering av dressinerna, följ de anvisningar som personalen gett.

 

•  Ingen alkohol eller droger får förekomma i samband med dressinåkning!

 

 

• Spåret är normalt rensat, men kvistar, stenar, skräp och dylikt kan förekomma. Om du upptäcker sådana hinder på spåret är vi  tacksamma om du stannar och tar bort detta. Rapportera svårare hinder till bokningen.

 

 

• Det är din egen olycksfallsförsäkring som gäller om skador uppstår. Du kan bli ersättningsskyldig vid ovarsamhet.

 

• Det måste finnas en vuxen ansvarig på varje dressin när barn under

 16 år åker med. Barn som åker med bör vara tillräckligt stora för att

 själva kunna hålla i sig på sittbänken. Barn under 5 år måste ha en

 vuxen ansvarig sittandes bredvid på sittbänken. Användning av

 cykelhjälm rekommenderas.

 

 

• Dressinåkning är tillåten endast mellan Vi i Hudiksvall (där spåret tar slut) och strax efter Hybo järnvägsstation (vid järnvägsövergången). Absolut inget annat fordon får beträda Dellenbanan utan skriftligt tillstånd av Dellenbanans trafikchef.

 

• Var vänlig ta med era eventuella sopor tillbaka till Delsbo Station och tänk på Allemansrätten.

 

Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner:

 

Dressinbokningen har öppet 1 maj - 30 september, kl 9-17

Frågor via e-post besvaras året om. Prova gärna att nå oss via telefon.
Vi är ofta på plats även under lågsäsong.

 

Adress:

Stationsgatan 9

824 71 DELSBO

 

Telefon: 0653-164 60

 

E-postadress:info@dellenbanan.se