top of page

Din röst som medlem gör skilnnad

1

Vi är idag cirka 300 medlemmar i Dellenbanan. Lek med tanken att vi blir 3000. Vi tror att det är möjligt för vi hör så många som tycker att det skulle vara fantastiskt om Dellenbanan skulle rustas för trafik och som tycker att dressinuthyrningen är bra för Hälsingland.  Med 3000 medlemmar blir vi en folkrörelse som måste beaktas i politik och planering. Som medlem tar du inte bara ställning för Dellenbanan, du skickar också en signal om att du vill at Sverige ska vara rädd om och utveckla tågtrafiken. Vi säger vad vi vill och jobbar för det - vi väntar inte på att någon annan ska säga det. 

Folk vill åka tåg - kusten och inlandet knyts ihop. 

4

Vad väljer du om du kan välja - tåg eller buss? De flesta av oss väljer tåget. Och det skulle inte bara kännas lättare för oss som redan bor här att pendla för arbete eller studier. De skulle också få fler att vilja flytta hit eller våga satsa på att bygga här. Orter som ligger läng tåglinjer är vinnare.

Med bra och bekväma resmöjligheter kan vi arbeta och resa blä blä

Dellenbanan är redan idag en tillgång för Hälsingland

3

Cirka 7500 personer cyklar dressin varje år på Dellenbanan. Många av dem reser in till Hälsingland för att göra det. De besöker också andra besöksmål och de sover ofta över några nätter. Genom att bara underhålla det som redan finns drar vi folk och pengar till Hälsingland. 

Tåg är det energieffektivaste sättet att resa och transportera gods

5

Om vi vill rusta järnvägen i framtiden, så kan vi göra det tack vare att Dellenbanans Vänner har bevarat den.  

2

När trafiken på Dellenbanan lades ner på 1980-talet så lades också många andra mindre järnvägar i Sverige ner. Där det inte funnits en förening som arbetat för att de ska bevaras så har de vuxit igen och rivits upp. Många gånger har banvallar rivits för att ge plats till vägar och hus. 

bottom of page