top of page

Det finns många roliga saker att göra på Dellenbanan!

Samtidigt som vi vill återuppta tågtrafiken på Dellenbanan vill vi skapa en mötesplats och ett fantastiskt besöksmål på Delsbo station. Det är stor chans att du hittar små och stora projekt hos oss som du tycker är både roliga och meningsfulla. Alla driver de Delsbo station och Dellenbanan framåt. Exempel är plantering, målning, evenemang, Delsbo Electric, service av fordon, snickerier, banklippning, banvård, renovering av fordon, sortering, omvärldsbevakning, trafikpolitik, medlemsvård med mera. Vissa saker är långsiktiga medans andra gör skillnad på en gång. Hör av dig om du vill vara med och bygga något som är bra för Hälsingland och världen!

Vill du vara med?

Hej!

Vi i den ideella Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner vill skapa utveckling! Vi arbetar för att järnvägen mellan Hudiksvall och Ljusdal, alltså mellan Ostkustbanan och Norra Stambanan, ska rustas upp för modern tågtrafik. Det finns många bra argument för en sådan satsning. En återupptagen trafik skulle inte minst vara ett kraftfullt sätt att minska utsläppen av växthusgaser i Gävleborgs län. Med ett snabbt och bekvämt resande vill fler besöka, leva och arbeta i Hälsingland. Direktkontakt med Sveriges och Europas järnvägsnät skapar förutsättningar för våra företag. Läs mer i vår argumentsamling!

 

Men vi arbetar inte bara för framtiden, utan även för nutiden. I Delsbo, mitt på banan, har vi byggt upp flera verksamheter som vi är mycket stolta över, som dressinuthyrning, kafé och rälsbusstrafik. Och så vår studenttävling i energieffektivitet - Delsbo Electric!

Tisdagen den 2 december 2014 fyllde Dellenbanans Vänner 30 år. Vi firade med att lägga ut filmen från Dellenbanans 100-årsjubileum på webben. Se hur vårt arbete för moderna pendeltåg mellan Ljusdal och Hudiksvall såg ut 1988.

Ante Larsson, Signalingenjör Intersignal Sweden AB

Ante har trettiofem års erfarenhet som signaltekniker, spårteknisk besiktning och projektering av signalsystem.

2013-06-20

"Banvallen är i förvånansvärt bra skick"

Banan ligger där den ligger och är tydligen bra byggd från början. Men det syns att den inte underhållits på 25 år. Det säger Ante Larsson på Intersignal som inventerat Dellenbanan. I sin sammanfattning ger Ante Larsson en översiktlig bild av Dellenbanans status.
 

Medlemsavgift 2024

Under 18

Pensionärer

Föreningar, organisationer och företag 

50 kr

300 kr

För vuxna privatpersoner

100 kr

  • uttrycker du din vilja att Dellenbanan åter ska trafikeras av person- och godståg.

  • Är du med och bygger en mötesplats och ett fantastiskt besöksmål.

  • hjälper du bevarandet av en kulturhistorisk värdefull miljö.

  • stöttar du vårt arbete ekonomiskt.

Som medlem i Dellenbanans vänner

Medlemskap är ett jättebra sätt att stötta vår verksamhet

Du blir medlem

genom att sätt in medlemsavgiften på bankgiro 978 - 8480. Samma bankgiro kan användas för insättande av frivilliga bidrag. Du kan också Swisha på nummer 123 512 29 40. Samma bankgiro kan användas för insättande av frivilliga bidrag.

Viktigt! Ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress(vilket håller ner portokostnader) samt vilket år betalningen avser (medlemsår) vid betalning. Får du inte plats i meddelandefältet kan du skriva till info@dellenbanan.se

Med bättre kollektivtrafik tillkommer nya pendlare, då det blir lättare att nå orterna längs banan  säger Birger Tiberg

Persontrafiken kan gå att starta för 300 - 400 miljoner kronor

Men bestäm redan från början om tung godstrafik ska köras. En uppgradering i efterhand kräver ett långt trafikuppehåll. Det säger Birger Tiberg, civilingenjör, som gjort en studie på Dellenbanan. Birgers utgångspunkt har varit att bygga utifrån vad som redan finns och vi är tacksamma för hans studie. Birgers arbete stärks av Vecturas studie på banan Uddevalla - Häggvall - Lysekil. På en bana med ungefär samma förutsättningar som Dellenbanan har de kommit fram till en liknande prisbild. 

2013-09-09

Dellenbanans banvall och bantomt är värda 2,5 miljarder kronor

Det stora värdet i den normalspåriga 60 km långa Dellenbanan ligger i att den fortfarande är klassad som en järnväg, att bantomten är intakt och att banvallen är välbyggd. Allt detta minskar kraftigt kostnaderna för och gör det betydligt snabbare att starta järnvägstrafik mellan Hudiksvall och Ljusdal. Vi slipper de långa projekterings- och markprocesser som nybyggnation av järnväg innebär. Banvallen kan i stort användas som den är. Det är framförallt sliprar, räls, signalsystem och det allra översta lagret av banvallen som behöver bytas. Nybyggnation av järnväg där det inte finns någon järnväg sedan tidigare sägs ofta kosta 50 miljoner per kilometer. Vi tror det går att återuppta trafiken på Dellenbanan till en upprustningskostnad av cirka 5 miljoner per kilometer. 90 % av kostnaderna för tågtrafik på Dellenbanan är alltså redan tagna! Uppskattningen stärks av Birger Tibergs studie av Dellenbanan och av Vecturas studie av banan Uddevalla - Häggvall - Lysekil

Delsbo station - vi bygger ett fantastiskt besöksmål!
...
Dellenbanans Vänners styrelse

Ordförande

Lena Lindberg

076-8048707

lindberg@delsbo.eu

 

Vice Ordförande

Morgan Norin

morgan@dellenbanan.se

Ledamot

Sigurd Melin

070 - 333 01 40

sigurd@noaq.com 

Dellenbanan är obruten i hela sin längd

I över 10 års tid hade vi jobbat för att undvika att nya E4:an förbi Hudiksvall skulle skära av Dellenbanan. I de första planerna hade man lagt en vägbank rakt över spåret, men steg för steg lyckades vi påverka Vägverket. När vägbygget påbörjats hade vi inte bara fått till en viadukt, vi hade också fått upp den fria höjden till drygt 4 meter. Inte tillräckligt för eldriven tågtrafik men vi tänkte att vi fick lösa det problemet i framtiden, genom att istället sänka banan ett par meter. Det går inte, sa Vägverket. Då måste vi redan nu grundlägga djupare, till en merkostnad av 2,5 miljoner.

Vi hade 10 dagar på oss att få fram medlen. Det såg hopplöst ut, men inom två veckor var saken klar. Länsstyrelsen, Banverket och Region Gävleborg ställde tillsammans upp med pengarna.

(Det stämmer inte exakt att banan är obruten i hela sin längd. En viadukt är avlyft cirka 1 km söder om Hudiksvalls station i banans östra ände. De sista kilometerna i den västra änden används som dubbelspår av Norra stambanan. Men ingen övrig samhällsstruktur blockerar Dellenbanan.)

bottom of page