top of page

Dressinuthyrning

via Forsså Herrgård

I år har vi ett samarbete med Forsså Herrgård, Där ett par dressiner finns för uthyrning. 

Det vill säga utcykling sker från Näsviken.

Telefon 010 202 23 53                                            bokning@forssaherrgard.se

bottom of page