top of page

Km-stolpar Delsbo- Hybo

407
Delsbo station, Viadukten över Kalvstigen.

Växlar vid km-stolpe 407.

Delsbo Folkets Hus

Korsande bilväg vid km-stolpe 402

Stoppförbud vid km-stolpe 402 till 401 pga fritidsbebyggelse

Långbacka station. Perrongen finns kvar, liksom stationsbyggnaden

Långbacka rastplats cirka 300 m efter stationshuset när du  kommer från Delsbo. Bad med sandbotten och grill.

400 Skog, Lången på norra sidan av spåret. Badplats strax efter sista stugan

398 Skog. Byn Källbergsbo ligger norr om skogen, vid Riksväg 84

396 Här syns kanalen, som byggdes på 1860-talet och som användes vid motlutsflottningen under 25 år, innan banan byggdes. Slångeborg. Utsikts- och rastplats på norra sidan

Korsande bilväg vid km-stolpe 396

395 Sjön Gryttjen

Omkring 7 miljoner stockar hann motlutsflottas 1860-1885

393 När Gryttjen syns igen, har vi kommit in i Ljusdals kommun.

392 Hästhagar

391 Här låg Gryttjesbo hållplats

390 Ungefär här mynnade den träränna till Gryttjen, till vilken det från Hybosjön uppfordrade timret hade lyfts 13 meter!.

389 Här gick ett stickspår söderut mot ”Kalahea”, ett stort grustag som stod för råmaterialet till en stor sträcka av Dellenbanans   banvall.

388 Före 1939 låg timmerstabbarna tätt på ängarna vid banan.

387 Hybosågen, på södra sidan av banan, var fram till 1938 Sveriges största inlandssåg. Den byggdes samtidigt med banan 1887-1888. Efter en brand 1922 byggdes sågen upp igen.

Korsande bilväg vid km-stolpe 388

386 Hybo station byggdes 1886-88 efter samma ritningar som Olskrokens station (numera riven) och Näsvikens och Kimstads   (söder om Norrköping) stationer. Hybo var tidvis ett större samhälle än Ljusdal. Under senare delen av 1900-talet skrotades   ett antal ånglok här. Rester av det gamla uppfordringsverket, där man lastade timmer från Ljusnan på järnvägsvagnar finns nere vid Hybosjöns kaj.

385 Efter en vägkorsning slutar dressinsträckan vid ett plank strax före   banskiljet med Norra stambanan.

Korsande bilväg vid km-stolpe 385

Norra stambanan efter km-stolpe 385.

Den trafikeras av tågtrafik.

Km-stolpar Delsbo - Vi

407 Delsbo station

Växlar vid km-stolpe 407

408 Bobygdsvägen

Korsande bilväg vid km-stolpe 408

411 Fredriksfors (östra änden av stationen). Här har det tidigare varit en riktig järnvägsstation.

Korsande bilväg vid km-stolpe 411

412 Riksväg 84 går i viadukt över banan.

415 Norra Sannäs, Sandudden hållplats.

416 Fritidsbebyggelse.

 Stoppförbud vid km-stolpe 416 till 418 pga fritidsbebyggelse.

416-417 Kör försiktigt! En skena är bredare!E

418 Rastplats Lillboviken med badstrand. Gå stigen från spåret.

419 Sockengräns Delsbo - Forsa

420 Kilkur, innehåller kilar för spårunderhåll.

421 Djupdal, Här ser man Borgarbergets fornborg på andra sidan sjön.

422 Tunnlarna, 2 st, 137 m respektive 163 m lång.

Tunnlar vid km-stolpe 422 – Öka säkerhetsavståndet till 50 m.

423 Fårstängsel

424 Kaffegruset, bad- och rastplats alldeles intill Dellenbanan.

Växlar vid km-stolpe 424

Korsande bilväg vid km-stolpe 424

Näsviken Kliv av och led dressinen över första bron, fel på   spårvidden!.

425 Tamms kanal med sluss på andra sidan Näsvikens station. Ångsågen, här låg tidigare ett stort sågverk. Samhället kallas Hillen.

426 Vägövergång Rolfsta

430 Forsa kyrka.

Forsa första stationshus från 1859 syns på andra sidan Rolfstaån. Det var då världens nordligaste stationshus.

Forsa station efter att Dellenbanan fick sin nya sträckning 1888.

431 Forsa folkhögskola till höger.

432 Hedsta, till höger bortom Hedsta ligger Sörforsa.

433 Riksväg 84 går i viadukt över järnvägen. .

434 Här viker 1860 års banvall av åt vänster och blir ett med Riksväg 84.Här finns också en graffitivägg.  .

437 Transformatorstation. Här börjar Hudiksvalls tätortsbebyggelse. Järnvägen går i viadukt över E4.

437 Transformatorstation. Här börjar Hudiksvalls tätortsbebyggelse. Järnvägen går i viadukt över E4.

394 

407

​406

401

​404

​402

Hammarsvall

Raksträcka. Här låg tidigare ett sågverk. Sjön Lången.

Km-stolpar Delsbo - Vi

Delsbo station

Växlar vid km-stolpe 407

Bobygdsvägen

Korsande bilväg vid km-stolpe 408

Fredriksfors (östra änden av stationen). Här har det tidigare varit en riktig järnvägsstation.

407

408

411

Korsande bilväg vid km-stolpe 411

Riksväg 84 går i viadukt över banan.

Norra Sannäs, Sandudden hållplats.

Fritidsbebyggelse.

Stoppförbud vid km-stolpe 416 till 418 pga fritidsbebyggelse.

416-417 Kör försiktigt! En skena är bredare!E

Rastplats Lillboviken med badstrand. Gå stigen från spåret.

Sockengräns Delsbo - Forsa

Kilkur, innehåller kilar för spårunderhåll.

412

415

416

418

419

420

Djupdal, Här ser man Borgarbergets fornborg på andra sidan sjön.

Tunnlarna, 2 st, 137 m respektive 163 m lång.

Tunnlar vid km-stolpe 422 – Öka säkerhetsavståndet till 50 m.

Fårstängsel

Kaffegruset, bad- och rastplats alldeles intill Dellenbanan.

Växlar vid km-stolpe 424

421

422

423

424

Korsande bilväg vid km-stolpe 424

Näsviken Kliv av och led dressinen över första bron, fel på   spårvidden!

Tamms kanal med sluss på andra sidan Näsvikens station. Ångsågen, här låg tidigare ett stort sågverk. Samhället kallas Hillen.

Vägövergång Rolfsta

Forsa kyrka.

Forsa första stationshus från 1859 syns på andra sidan Rolfstaån. Det var då världens nordligaste stationshus.

425

426

430

Forsa station efter att Dellenbanan fick sin nya sträckning 1888.

Forsa folkhögskola till höger.

Hedsta, till höger bortom Hedsta ligger Sörforsa.

Riksväg 84 går i viadukt över järnvägen.

Här viker 1860 års banvall av åt vänster och blir ett med Riksväg 84.Här finns också en graffitivägg.  .

Transformatorstation. Här börjar Hudiksvalls tätortsbebyggelse. Järnvägen går i viadukt över E4.

431

433

434

432

437

438

Gamla E4 går i viadukt över banan. Banan slutar vid gamla Riksväg 13

bottom of page